ความแตกต่างของพระพุทธรูปแต่ละประเทศ

ถึงแม้พระพุทธศาสนาจะเป็นศาสนาประจำชาติหลายๆ ประเทศจึงทำให้พระพุทธรูปในแต่ละประเทศเองมีความแตกต่างกันออกไปรวมถึงยุคสมัยที่มีอิทธิพลต่อการสร้างพระพุทธรูป หากมองด้วยตาเปล่าก็พอจะทราบได้ว่าพระพุทธรูปองค์นี้น่าจะมาจากที่ใด

 

buddha_india

เริ่มจากประเทศอินเดียที่พระพุทธรูปส่วนใหญ่จะมีลักษณะเป็นมวยผมประทับบนบัลลังก์เป็นส่วนใหญ่ เฉพาะประเทศอินเดียเองก็ยังมีรูปแบบที่ไม่เหมือนกันระหว่างทางตอนเหนือกับทางตอนใต้ที่สังเกตได้จากท่านั่งขัดสมาธิราบและท่านั่งขัดสมาธิเพชรต่อให้จะเป็นปางเดียวกันก็ตามที หากใครที่เคยดูเกี่ยวกับการประสูติพระพุทธเจ้าที่ทำโดยประเทศอินเดียวเมื่อพอได้เห็นพระพุทธรูปแล้วจะรู้ทันทีว่ามาจากที่ใด

 

buddha_myanmar

พระพุทธรูปแบบพม่าจะมีลักษณะปางต่างๆ ทรงเครื่องแบบกษัตริย์ซึ่งเป็นแบบที่พบเห็นกันได้โดยส่วนใหญ่อีกแบบหนึ่งนั้นจะเป็นพระเกศาที่ขมวดกันเป็นก้นหอยบางแห่งจะมีการแต่งเติมสีลงไปด้วย ซึ่งอีกรูปแบบที่ดูแล้วอาจจะแปลกตาไปบ้างคือพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตจีที่มีพระพักตร์ขาว ดวงตาถูกตกแต่งด้วยความสวยงามประณีตรวมๆ แล้วจะเหมือนกับว่าเน้นที่ความสมจริงด้วยการลงสีสันต่างๆ แต่เป็นสมัยหลังๆ ก่อนหน้าก็จะเป็นการปั้นหรือแกะสลักธรรมดานับเป็นความงดงามอีกแบบ

 

buddha_thai

พระพุทธรูปแบบไทยมีหลายแบบเช่นกันส่วนใหญ่หากอยู่ภายในวัดจะทำด้วยทองสำริด ถ้าเป็นแบบคล้องคอได้จะทำด้วยหลายวัสดุบางครั้งก็จะทำการออกแบบพระพุทธรูปเป็นพระสงฆ์ที่สมัยครั้งยังมีชีวิตอยู่เพื่อสักการบูชาจึงทำให้ส่วนหนึ่งเรามีพระพุทธรูปหลายแบบ และแบบมาตรฐานอีกกว่า 70 แบบที่รู้จักกันดีอย่างพระปางรำพึง, ปางห้ามมาร, ปางประทานพร, ปางมารวิชัย เป็นต้น อีกทั้งพระเกศาที่ขมวดกันเป็นก้นหอยบางครั้งเหนือพระเศียรยังจะมียอดแหลมคล้ายชฎาเรียกกันว่า “พระรัศมี” อันเป็นสิ่งเสมือนเครื่องเตือนใจให้ใช้สติปัญญาอันเฉียบแหลมต่อการดำเนินชีวิต หากเกิดปัญหาไม่ควรจะใช้อารมณ์แต่ควรจะใช้สติปัญญาให้มากๆ

ไม่ว่าจะมีความต่างกันแค่ไหนอย่างน้อยพระพุทธรูปก็เป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจที่มุงหวังให้ทุกคนทำความดีและเดินตามแนวทางพระพุทธเจ้า