Category: พระพุทธรูปกับคนไทย

ความเก่าแก่ของพระพุทธสิหิงค์

ประเทศไทยจัดได้ว่าเป็นประเทศแห่งพระพุทธศาสนา ด้วยความที่ศาสนาพุทธคือศาสนาประจำชาติจึงทำให้บ้านเราค่อนข้างที่จะมากไปด้วยพระพุทธรูปที่แสดงถึงการเคารพต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นอกจากนี้คนไทยยังเชื่อว่าพระพุทธรูปคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถเอาไว้คอยยึดเหนี่ยวจิตใจในยามที่รู้สึกว่าท้อแท้ หมดกำลังใจ ต้องการความหวัง หรือเอาไว้เพื่อเป็นการขอพรให้มีกำลังใจในการทำสิ่งต่างๆ ด้วย จึงไม่แปลกที่พระพุทธรูปในบ้านเราหลายๆ องค์จะค่อนข้างได้รับการนับถือเป็นอย่างมาก   พระพุทธสิหิงค์ ก็ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งที่คนไทยค่อนข้างจะเคารพสักการบูชาเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นพระพุทธรูปโบราณถูกหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิ ขนาดสูง 79 เซนติเมตร หน้าตักมีขนาดกว้าง 63 เซนติเมตร เป็นศิลปะการสร้างแบบลังกา จากประวัติได้มีการกล่าวเอาไว้ว่า พระเจ้าสีหฬะ ที่เป็นพระมหากษัตริย์แห่งลังกาทวีปได้เป็นผู้ที่ให้ทรงสร้างขึ้นมา เมื่อประมาณ พ.ศ. 700 หลังจากนั้นพระเจ้าศรีธรรมโศกราชเจ้าแห่งอาณาจักรตามพรลิงค์ได้ทรงไปขอมาเพื่อทำการถวายพระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย เมื่อสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1 แห่งกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโขทัยเป็นเมื่องขึ้นจึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้มาประดิษฐานยังกรุงศรีอยุธยา ต่อมาก็ได้มีการนำเอาไปไว้ที่เมืองกำแพงเพชรต่อด้วยเมืองเชียงราย ครั้นเมื่อพระเจ้าแสนเมืองมา ที่เป็นเจ้าแห่งนครเชียงใหม่ได้ยกทัพไปสู้กับเมืองเชียงรายจนได้รับชัยชนะเป็นผลสำเร็จ พระองค์จึงได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาทำการประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่พร้อมๆ กับพระแก้วมรกต   ต่อมาเมื่อสมเด็จพระนารายณ์มหาราชได้ทรงทำการตีเมืองเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2205 ก็ได้มีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์มาทำการประดิษฐานไว้ที่วัดพระศรีสรรเพชญ์ที่กรุงศรีอยุธยาเป็นเวลานานกว่า 105 ปีเลยทีเดียว ต่อมาเมื่อกรุงศรีอยุธยาได้ทำการเสียกรุงให้กับทัพพม่าเป็นครั้งที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 ชาวเชียงใหม่เองจึงได้ทำการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ให้กลับไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่ดังเดิม ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้รวมกันเป็นปึกแผ่นมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช ก็ได้ทรงให้อัญเชิญมายังกรุงเทพมหานครเมื่อปี พ.ศ. 2338 […]

Read More

รวมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในประเทศไทย

เมื่อศาสนาพุทธจัดว่าเป็นศาสนาหลักในประเทศไทยแล้วฉะนั้นย่อมมีพระพุทธรูปให้เห็นอยู่ทั่วไปนอกจากนั้นเองประเทศไทยยังจัดว่ามีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดอีกด้วย นอกจากนั้นทั้งในประเทศไทยเองต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธก็มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เช่นกัน หากท่านเป็นคนที่ชอบไหว้พระเข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและอยากเห็นกับตาตนเองสำหรับพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมดดังนี้

Read More