Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่ง

พระพุทธรูปอิริยาบถนั่งเป็นพระพุทธรูปที่เราเห็นกันบ่อยมากๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักชื่อของปางต่างๆ ว่าชื่ออะไร ลองไปทำความรู้จักดูได้เลย ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่งที่ควรรู้จัก พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้น ตั้งฝ่าเสมอพระอุระ เบนไปทางซ้ายเป็นกริยาสำรวมจิต พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส – นั่งขัดสมาธิแบพระหัตถ์สองข้างยื่นออกด้านหน้า เป็นกริยารับถาดข้าวมธุปายาส บางแบก็นั่งห้อยพระบาท พระพุทธรูปปางมารวิชัย – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงธรณี บางแบบทำรูปพระแม่ธรณีนั่งบีบมวยผม ส่วนใหญ่มักสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างวางทับบนพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขวาทับซ้าย พระพุทธรูปปางเรือนแก้ว – นั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ บางแบบพระหัตถ์สองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลา บางแบบขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว พระพุทธรูปปางนาคปรก – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์สองข้างหงายซ้อนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาควงกลมเป็นพุทธบัลลังก์แผ่ปกคลุมเหนือพระเศียร พระพุทธรูปปางประสานบาตร – นั่งขัดสมาธิ บาตรวางบนพระเพลา พรหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวาคว่ำปิดปากบาตร พระพุทธรูปปางประทานโอวาท – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างยกจีบนิ้วพระหัตถ์เสมอพระอุระ พระพุทธรูปสมาธิเพชร – นั่งขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์ […]

Read More

ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถยืน

พระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือศาสนาพุทธมักเอาไว้กราบไหว้บูชา ซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปอิริยาบถยืนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายคนอาจยังไม่รู้จักว่าแต่ละองค์ที่เป็นอิริยาบถยืนมีชื่ออะไรบ้าง ลองมาทำความรู้จักกันดูโดยจะแนะนำปางที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี พระพุทธรูปอิริยาบถยืนที่ควรรู้จัก พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา – พระหัตถ์ซ้ายห้อยข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายื่นมาด้านหน้า บางแบบก็ทำเป็นอิริยาบถถือหญ้าคา บางแบบมีรูปพราหมณ์กำลังถวายหญ้าคา พระพุทธรูปปางถวายเนตร – พระเนตรสองข้างเพ่งไปด้านหน้า พระหัตถ์สองข้างประสานด้านหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอากาศสังวรพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระพุทธรูปปางรำพึง – พระหัตถ์สองข้างยกขึ้นประสานประทับไปบริเวณพระอุระโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร – พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกแบตั้งยื่นออกไปด้านหน้าเสมอกับพระอุระ เป็นอิริยาบถการห้าม บางแบบก็เป็นพระทรงเครื่อง พระพุทธรูปปางอิทธิปาฏิหาริย์ – พระหัตถ์ซ้ายยกป้องระดับพระอุระ พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระวรกาย บางแบบหัตถ์ขวาก็ยกเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายห้องลง บางแบบก็พักพระชานุ พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร – พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตลบริเวณสะเอว มีบาตรวางบริเวณฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคองเอาไว้ พระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดา – พระหัตถ์ซ้ายอยู่ท่าประคองบาตร พระหัตถ์ขวายกขึ้นมีการจีบนิ้วพระหัตถ์ขวาด้วย พระพุทธรูปปางเปิดโลก – อิริยาบถยืนบนดอกบัว พระหัตถ์สองข้างห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ออกไปด้านหน้าทั้งสองข้าง กิริยาดังกล่าวเรียกว่าทรงเปิดโลก บางแบบก็มีการยกฝ่าพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้าง พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ – ห้อยพระหัตถ์ขวาลงมาแนบพระวรกาย ฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ยื่นออกมาด้านหน้าเป็นอิริยาบถทรงห้าม พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระบาท – พระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา บางแบบก็มีการประสานพระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา […]

Read More

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต

พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต เป็นพระพุทธรูปที่อยู่ในอิริยาบถประทับแบบนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายมือขึ้นวางบนพระเพลาหรือตัก พระหัตถ์ขวายกตั้งขึ้นตั้งเสมอกับพระอุระหรืออก เบนฝ่าพระหัตถ์ออกไปทางซ้าย ถือเป็นกิริยาสำรวมจิตอธิษฐานเพศบรรพชิต ตามตำนานเล่าว่า เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ได้เสด็จออกมาจนพ้นกรุงกบิลพัสดุ์เมื่อมาถึงแม่น้ำอโนมา พระองค์ได้เสด็จลงจากหลังมา ทรงประทับเหนือหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำมีรับสั่งแกนายฉันนะว่า พระองค์จะบรรพชาถือเพศเป็นบรรพชิต ณ สถานที่แห่งนี้ ให้จงเอาเครื่องประดับพร้อมด้วยม้ากัณฐกะกลับไปยังพระนคร เจ้าชายสิทธัตถะเองได้ทรงตั้งพระทัยอย่างแน่วแน่ว่า เมื่อพระองค์ได้สำเร็จเป็นองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเรียบร้อยแล้วจะทรงเสด็จกลับมาเทศนาโปรดบรรดาพระประยูรญาติทั้งหลาย นอกจากนี้ความเชื่อทางคตินิยมยังถือว่าเป็นพระพุทธรูปประจำปีเถาะหรือปีกระต่ายอีกด้วยพระพุทธรูปในศาสนาพุทธมีอยู่ด้วยกันหลายปาง แต่ละปางเองก็จะมีประวัติ ลักษณะท่าทาง ความหมายแตกต่างกันออกไป แต่ไม่ว่าจะเป็นปางใดก็ตามหากเป็นพระพุทธรูปคนไทยเราที่นับถือศาสนาพุทธก็ให้ความเคารพเลื่อมใสอยู่เสมอมา

Read More