ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถยืน

พระพุทธรูปถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนนับถือศาสนาพุทธมักเอาไว้กราบไหว้บูชา ซึ่งเราจะเห็นว่าพระพุทธรูปอิริยาบถยืนนั้นก็มีอยู่ด้วยกันหลายองค์หลายคนอาจยังไม่รู้จักว่าแต่ละองค์ที่เป็นอิริยาบถยืนมีชื่ออะไรบ้าง ลองมาทำความรู้จักกันดูโดยจะแนะนำปางที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างดี

พระพุทธรูปอิริยาบถยืนที่ควรรู้จัก

 1. พระพุทธรูปปางรับหญ้าคา – พระหัตถ์ซ้ายห้อยข้างพระวรกาย พระหัตถ์ขวายื่นมาด้านหน้า บางแบบก็ทำเป็นอิริยาบถถือหญ้าคา บางแบบมีรูปพราหมณ์กำลังถวายหญ้าคา
 2. พระพุทธรูปปางถวายเนตร – พระเนตรสองข้างเพ่งไปด้านหน้า พระหัตถ์สองข้างประสานด้านหน้าระหว่างพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับบนพระหัตถ์ซ้าย อยู่ในพระอากาศสังวรพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิ์
 3. พระพุทธรูปปางรำพึง – พระหัตถ์สองข้างยกขึ้นประสานประทับไปบริเวณพระอุระโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย
 4. พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร – พระหัตถ์ทั้งสองข้างยกแบตั้งยื่นออกไปด้านหน้าเสมอกับพระอุระ เป็นอิริยาบถการห้าม บางแบบก็เป็นพระทรงเครื่อง
 5. พระพุทธรูปปางอิทธิปาฏิหาริย์ – พระหัตถ์ซ้ายยกป้องระดับพระอุระ พระหัตถ์ขวาห้อยลงข้างพระวรกาย บางแบบหัตถ์ขวาก็ยกเสมอพระอุระ พระหัตถ์ซ้ายห้องลง บางแบบก็พักพระชานุ
 6. พระพุทธรูปปางอุ้มบาตร – พระหัตถ์ทั้งสองประคองบาตลบริเวณสะเอว มีบาตรวางบริเวณฝ่าพระหัตถ์ในท่าประคองเอาไว้
 7. พระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดา – พระหัตถ์ซ้ายอยู่ท่าประคองบาตร พระหัตถ์ขวายกขึ้นมีการจีบนิ้วพระหัตถ์ขวาด้วย
 8. พระพุทธรูปปางเปิดโลก – อิริยาบถยืนบนดอกบัว พระหัตถ์สองข้างห้อยลงข้างพระวรกาย แบฝ่าพระหัตถ์ออกไปด้านหน้าทั้งสองข้าง กิริยาดังกล่าวเรียกว่าทรงเปิดโลก บางแบบก็มีการยกฝ่าพระหัตถ์ขึ้นทั้งสองข้าง
 9. พระพุทธรูปปางห้ามแก่นจันทร์ – ห้อยพระหัตถ์ขวาลงมาแนบพระวรกาย ฝ่าพระหัตถ์ซ้ายยกขึ้นเสมอพระอุระ ยื่นออกมาด้านหน้าเป็นอิริยาบถทรงห้าม
 10. พระพุทธรูปปางประดิษฐานรอยพระบาท – พระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา บางแบบก็มีการประสานพระหัตถ์สองข้างวางบริเวณพระเพลา พระบาทซ้ายเหยียบเหนือพระบาทขวาเล็กน้อย เป็นอิริยาบถการกดพระบาท
 11. พระพุทธรูปปางชี้มาร – พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงแนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นมาเสมอพระพักตร์ ขี้นิ้วพระหัตถ์ออกไปด้านหน้า
 12. พระพุทธรูปปางโปรดองคุลีมารโจร – พระหัตถ์ซ้ายห้อยลงแนบพระวรกาย พระหัตถ์ขวายกขึ้นเสมอพระอุระ นิ้วพระหัตถ์ตั้งตรง หันฝ่าพระหัตถ์ออกไปทางด้านซ้าย

นี่คือพระพุทธรูปพระอิริยาบถยืนที่มักจะเห็นกันอยู่บ่อยๆ แต่อาจยังไม่รู้จักว่ามีชื่อเรียกอะไรบ้าง ซึ่งนี่คือปางต่างๆ ของพระพุทธรูปอิริยาบถยืน