ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่ง

พระพุทธรูปอิริยาบถนั่งเป็นพระพุทธรูปที่เราเห็นกันบ่อยมากๆ แต่หลายคนอาจยังไม่รู้จักชื่อของปางต่างๆ ว่าชื่ออะไร ลองไปทำความรู้จักดูได้เลย

ปางพระพุทธรูปพระอิริยาบถนั่งที่ควรรู้จัก

 1. พระพุทธรูปปางอธิษฐานเพศบรรพชิต – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกขึ้น ตั้งฝ่าเสมอพระอุระ เบนไปทางซ้ายเป็นกริยาสำรวมจิต
 2. พระพุทธรูปปางรับมธุปายาส – นั่งขัดสมาธิแบพระหัตถ์สองข้างยื่นออกด้านหน้า เป็นกริยารับถาดข้าวมธุปายาส บางแบก็นั่งห้อยพระบาท
 3. พระพุทธรูปปางมารวิชัย – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ นิ้วพระหัตถ์ชี้ลงธรณี บางแบบทำรูปพระแม่ธรณีนั่งบีบมวยผม ส่วนใหญ่มักสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถ
 4. พระพุทธรูปปางสมาธิหรือปางตรัสรู้ – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างวางทับบนพระเพลา พระหัตถ์ขาวทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์ขวาทับซ้าย
 5. พระพุทธรูปปางเรือนแก้ว – นั่งขัดสมาธิในเรือนแก้ว พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนเพลา พระหัตถ์ขวาวางคว่ำที่พระชานุ บางแบบพระหัตถ์สองข้างวางซ้อนกันบนพระเพลา บางแบบขัดสมาธิเพชรในเรือนแก้ว
 6. พระพุทธรูปปางนาคปรก – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์สองข้างหงายซ้อนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้ายเหมือนปางสมาธิ แต่มีพญานาควงกลมเป็นพุทธบัลลังก์แผ่ปกคลุมเหนือพระเศียร
 7. พระพุทธรูปปางประสานบาตร – นั่งขัดสมาธิ บาตรวางบนพระเพลา พรหัตถ์ซ้ายประคองบาตร พระหัตถ์ขวาคว่ำปิดปากบาตร
 8. พระพุทธรูปปางประทานโอวาท – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์สองข้างยกจีบนิ้วพระหัตถ์เสมอพระอุระ
 9. พระพุทธรูปสมาธิเพชร – นั่งขัดสมาธิไขว้พระชงฆ์ หงายฝ่าพระบาทสองข้าง พรหัตถ์สองข้างวางหงายซ้อนพระเพลา พระหัตถ์ขวาทับซ้าย
 10. พระพุทธรูปปางปฐมบัญญัติ – นั่งขัดสมาธิ ฝ่าพระหัตถ์สองข้างยกตะแคงยื่นออกไปด้านหน้า
 11. พระพุทธรูปปางประทานพร – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลา ฝ่าพระหัตถ์ขวาวางแปฝ่าวางที่พระชานุ
 12. พระพุทธรูปปางโปรดพญาชมพูบดีหรือปางทรงเครื่อง – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวาคว่ำบนพระชานุ ทรงเครื่องต้นอย่างพระมหากษัตริย์
 13. พระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ – นั่งบนก้อนศิลา พระบาทสองข้างวางบนดอกบัว พระหัตถ์ซ้ายคว่ำบนพระชานุ ส่วนพระหัตถ์ขวาหงาย มักสร้างช้างหมอบใช้งวงจับกระบอกน้ำ อีกด้านลิงถือรวงผึ้งถวาย
 14. พระพุทธรูปปางประทานอภัย – นั่งขัดสมาธิ ยกพระหัตถ์ทั้งสองขึ้นเสมอพระอุระ เบนไปข้างหน้าเล็กน้อย แต่บางแบบก็มีอิริยาบถยืน
 15. พระพุทธรูปปางพิจารณาชราธรรม – นั่งขัดสมาธิพระหัตถ์สองข้างคว่ำบนพระชานุสองข้าง
 16. พระพุทธรูปปางแสดงโอฬาริกนิมิต – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายยกป้องเสมอพระอุระ พระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุ
 17. พระพุทธรูปปางห้ามมาร – นั่งขัดสมาธิราบ พระหัตถ์ขวาวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกเสอพระอุระอิริบาบถห้าม
 18. พระพุทธรูปปลงอายุสังขาร – นั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางบนพระชานุ บางแบบวางหงายบนพระเพลา พระหัตถ์ขวายกทาบพระอุระ อิริยาบถลูบพระวรกาย