ประวัติพระเครื่อง ‘พระสมเด็จวัดระฆัง’ พระดังเมืองพุทธ

ในประเทศไทย มีหลักฐานปรากฏว่ามีการสร้างพระเครื่องมาอย่างมากมาย หลายองค์ และมีมานานมากแล้ว เพราะพุทธศาสนิกชนได้สร้างสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง จากพลังแห่งศรัทธาอันยิ่งใหญ่ และในบรรดาพระเครื่องจำนวนมาก พุทธศาสนิกชนต่างยกย่องให้ พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม ที่สร้างขึ้นโดย พระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี ) เป็นสุดยอดแห่งพระเครื่อง ที่ไม่ว่าใครๆ ต่างก็อยากได้มาครอบครอง

Phra-Somdej-Wat-Rakhang-news-site

ประวัติการสร้างพระเครื่อง สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี )

ช่วงเวลาแห่งการสร้าง ‘พระสมเด็จ ‘แบ่งออกเป็น 3 ยุค ใหญ่ ได้แก่…
• ยุคต้น สมัยรัชกาลที่ 3 ตั้งแต่ พ.ศ. 2368 –2390
• ยุคกลาง สมัยรัชกาลที่ 4 ตั้งแต่ พ.ศ. 2399 –2411
• ยุคปลาย สมัยรัชกาลที่ 5 ตั้งแต่ พ.ศ. 2412 –2414
ในส่วนของแม่พิมพ์พระสมเด็จ วัดระฆังโฆสิตาราม มีความโดดเด่นด้วยรูปทรงและรูปแบบอันแสนเรียบง่าย แต่ดึงดูด โดยลักษณะของเค้าโครงภายนอก เป็นรูปทรง 4 เหลี่ยมผืนผ้าเลขาคณิต โดยเป็นการออกแบบที่ถึงแม้จะไม่ได้มีความอลังการอะไรมาก หากแต่ก็มีความน่าเกรงขาม จากความเรียบง่ายนี้ ซึ่งเป็นการออกแบบอันเป็นศิลปะในแบบฉบับของตนเอง เต็มเปี่ยมไปด้วยความบริสุทธิ์ โดยการสร้างพระเครื่องมีมาแต่ครั้งสมัยคันธารราษฎร์ มากกว่า 2,000 ปีมาแล้ว

ได้รับแนวคิดหลักมาจากพระประธานในพระอุโบสถ

พระประธานในพระอุโบสถ ที่โดยส่วนมากแล้วจะประดิษฐานอยู่บนฐานชุกชี และซุ้มเรือนแก้วก็ได้แนวคิดมาจากการครอบแก้ว สำหรับการครอบแก้วนี้ มีจุดประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ไม่ให้ผิวทองดูหม่นหมองลงไป เพื่อปกป้องจากฝุ่นละอองทั้งหลาย และมีการคาดการณ์กันว่า ผู้แกะแม่พิมพ์นั้น น่าจะเป็นฝีมือช่างหลวงนั่นเอง

‘พระสมเด็จ’ แห่งวัดระฆังโฆสิตารามนั้น เป็นพระเครื่องที่สร้างแบบไม่เร่งร้อน ตามแต่โอกาสต่างๆ โดยไม่ได้สร้างครั้งเดียว สำหรับแนวคิดนี้เนื่องมาจากวิเคราะห์พระแต่ละพิมพ์ นอกจากนี้มวลสารมีความอ่อนไม่เท่ากัน บางพิมพ์มีความละเอียด บางพิมพ์มีความหยาบ นอกจากนี้ในส่วนของสีสันก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีความสำคัญ โดยเมื่อท่านสร้างพระแต่ละพิมพ์เสร็จแล้ว ท่านก็จะบรรจุพระเครื่องลงในบาตร และท่านก็จะทำการปลุกเสกด้วยตัวท่านเองอย่างบรรจง ตามขั้นตอนอันศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ท่านยังนิมนต์ให้พระเณรปลุกเสกอีกด้วย ต่อมาเมื่อพิธีเสร็จสิ้นท่านออกไปบิณฑบาต ก็จะนำติดตัวไปด้วย เมื่อเจอพุทธศาสนิกชนที่มาใส่บาตร ท่านก็จะแจกพระเครื่องให้คนละองค์ โดยไม่บรรยายสรรพคุณให้ทราบแต่อย่างใด หากแต่อย่างไรก็ตามเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้ว พระสมเด็จวัดระฆังโฆสิตาราม โด่งดังทางโภคทรัพย์และเมตตามหานิยมเป็นอย่างยิ่ง