รวมพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในประเทศไทย

เมื่อศาสนาพุทธจัดว่าเป็นศาสนาหลักในประเทศไทยแล้วฉะนั้นย่อมมีพระพุทธรูปให้เห็นอยู่ทั่วไปนอกจากนั้นเองประเทศไทยยังจัดว่ามีพระพุทธรูปใหญ่ที่สุดอีกด้วย นอกจากนั้นทั้งในประเทศไทยเองต่างประเทศที่นับถือศาสนาพุทธก็มีการสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่เช่นกัน หากท่านเป็นคนที่ชอบไหว้พระเข้าวัดเป็นประจำอยู่แล้วและอยากเห็นกับตาตนเองสำหรับพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งหมดดังนี้

 

Buddha_bless

พระพุทธชินประทานพร ประดิษฐานอยู่ที่  ต.ม่วงชุม อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี วัดถ้ำเสือ หากใครที่ท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติเอราวัณแล้วละก็เมื่อถึงจังหวัดกาญจนบุรีท่านสามารถที่จะแวะสักการบูชาพระพุทธชินประทานพรระหว่างการเดินทาง ซึ่งพระพุทธชินประทานพรก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2516 ปางประทานพรมีความสูงประมาณ 18 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 11.30 เมตร ประดิษฐานอยู่ด้านนอกอุโบสถให้ประชาชนได้กราบไหว้กันอย่างสะดวก

 

wat_pa_huai_lat

พระสัพพัญญูรู้แจ้ง สามแดนโลกธาตุ ประดิษฐานอยู่ที่  อ.ภูเรือ จ.เลย วัดป่าห้วยลาดใกล้กับอุทยานแห่งชาติภูเรือ พระสัพพัญญูรู้แจ้ง สามแดนโลกธาตุ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2549 ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มีความสูงประมาณ 19 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร เป็นพระประทานปางสมาธิสีขาวงดงามเพราะสร้างด้วยแร่แคลไซด์ซึ่งแร่ชนิดนี้สามารถหาได้ทั่วไปในประเทศไทย

 

watphananchoeng

“หลวงพ่อโต” หรือ “พระพุทธไตรรัตนนายก” ประดิษฐานอยู่ที่ อ.เมือง จ.พระนครศรีอยุธยา วัดพนัญเชิง ไม่มีใครไม่รู้จักแน่นอน หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ในพระวิหาร คาดกันว่าถูกสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 1867 แต่เนื่องด้วยที่ดูงดงามอยู่เสมอนั้นเป็นเพราะได้รับการบูรณะอย่างดีมาโดยตลอดนั้นเอง หลวงพ่อโต มีความสูงประมาณ 19 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร ซึ่งเป็นขนาดเดียวกันกับ พระสัพพัญญูรู้แจ้ง สามแดนโลกธาตุ

wat_kitti

พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ประดิษฐานอยู่ที่ยอดเขานาคเกิด จ.ภูเก็ต วัดกิตติสังฆาราม พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรีประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใกล้กับวัด จัดว่าเป็นพระพุทธรูปคู่เมืองภูเก็ตด้วยการได้พระนามจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกและตราตั้ง องค์พระพุทธรูปสีขาวเกิดจากการประดับประดาด้วยหินอ่อนมองเห็นได้จากระยะไกลมีความสูงประมาณ 45 เมตร หน้าตักกว้างประมาณ 25 เมตร ปางมารวิชัย

 

wat_muang

พระพุทธมหานวมินทร์ศากยมุนีศรีวิเศษชัยชาญ หรือ หลวงพ่อใหญ่ ประดิษฐานอยู่ อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง ณ วัดม่วง เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัย ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2552 โดยที่ภายในบริเวณวัดยังมี พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ปางพันมือให้ผู้ที่นับถือกราบไหว้เช่นกัน

หากท่านใดที่ต้องการสัมผัสด้วยตนเองสามารถเดินทางเพื่อสักการบูชาได้เป็นประจำทุกวัน