ศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น มีความเป็นมาอย่างไร

การเผยแพร่ของศาสนาพุทธ ได้เดินทางเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ผ่านทางประเทศเกาหลี ในยุคอาซึกะตรงกับยุคสมัยของจักรพรรดิองค์ที่ 29 โดยพระเจ้าซอง ผู้ปกครองแห่งอาณาจักรแพคเจ ได้ส่งราชทูตเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น พร้อมด้วยพระพุทธรูป ซึ่งทรงขอให้จักรพรรดิคินเม รับพระพุทธศาสนา ทางด้านจักรพรรดิคินเม ก็รับด้วยความพอพระทัย

ศาสนาพุทธ จุดเริ่มจากประเทศอินเดีย

แต่ก่อนจะมีการเผยแพร่อย่างเป็นทางการนี้ แรกเริ่มเดิมทีชาวญี่ปุ่นก็มีการนับถือศาสนาพุทธอยู่แล้ว ซึ่งพวกเขารับมาจากประเทศจีนอีกที ในช่วงก่อนต้นพุทธศตวรรษที่ 10 แต่อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ในคราวนี้ ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเข้ามาของพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่นที่ปรากฏเป็นฐานที่ชัดเจนเท่านั้น

หลังจากนั้นเป็นต้นมาพระพุทธศาสนา ก็ได้เข้ามาเป็นความศรัทธาของชาวญี่ปุ่น มาเป็นเวลานานร่วมพันกว่าปี ทำให้เกิดพัฒนาการทางด้านความเชื่อขึ้นมา ชาวญี่ปุ่นได้นำหลักคำสอนของพุทธศาสนาบางข้อ เข้ามารวมกับปรัชญาหลักคำสอนของศาสนาชินโตได้อย่างกลมกลืน ซึ่งความเป็นเชื่อพื้นบ้านที่มีมานานแล้ว เช่น ความเชื่อในเรื่องพระโพธิสัตว์ผู้ทรงเป็นใหญ่แห่งชั้นฟ้า รวมทั้งเหล่าทวยเทพในศาสนาพุทธ ต่อมาก็ได้กลายมาเป็นตำนานเรื่องราวของเทพเจ้าที่ได้รับการเคารพเป็นอย่างสูงในศาสนาชินโต และเมื่อความเชื่อเหล่านี้แข็งแกร่งมากขึ้น ก็ได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมประเทศญี่ปุ่นมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ

news-site-Buddhism-in-Japan

นิกายของศาสนาพุทธ ในประเทศญี่ปุ่น

ในปัจจุบันนี้ ศาสนาพุทธในประเทศญี่ปุ่น แบ่งออกเป็นหลายนิกาย แต่มีเพียงไม่กี่นิกายเท่านั้น ที่ได้รับความนิยมของผู้คนหมู่มาก ได้แก่

นิกายเทนได

มีพระไซโจ เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีหลักคำสอน จากการยึดมั่นในหลักธรรมชั้นสูง เคารพบูชาพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน รวมทั้งพระโพธิสัตว์

นิกายชินงอน

พระกุไก เป็นผู้ก่อตั้ง โดยมีช่วงเวลาในการก่อตั้ง ใกล้เคียงกับนิกายเทนได ยึดหลักคำสอนตาวัชรยาน หรือการสอนให้มนุษย์บรรลุโพธิญาณ ด้วยการสวดมนต์อ้อนวอนเป็นหลัก

นิกายโจโด

ผู้ก่อตั้งมีนามว่าโฮเนน ถือกำเนิดในปี พ.ศ. 1718 ซึ่งมีความเชื่อว่าแดนสุขาวดี จัดเป็นแดนในอีกภพหนึ่ง สามารถไปถึงได้ด้วยการออกพระนามพระอมิตาภพุทธะ

นิกายเซน

เป็นหนึ่งนิกายที่มีชื่อเสียงระดับสากล แม้แต่ชาวตะวันตก ก็ยังเคยได้ยินชื่อกันมาบ้าง หรือพยายามที่จะใช้ชีวิตตามหลักคำสอนของนิกายนี้ โดยนิกายเซน มีความเชื่อว่าคนทุกคน มีธาตุพุทธะอยู่ในกาย แต่ต้องเรียนรู้ที่จะทำให้ปรากฏออกมาได้ ดั่งใจนึก เน้นการดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ในสมัยโบราณชนชั้นสูง รวมทั้งเหล่านักรบต่างนิยมกันมาก

นิกายนิชิเรน

ผู้ก่อตั้งคือพระ ที่มีนามว่านิชิเรนไดโชนิน ยึดมั่นในสัทธรรมปุณฑริกสูตรอย่างแรงกล้า มีถ้อยคำติดปากในการภาวนาว่า นัม เมียว โฮ เร็ง เง เคียว เมื่อ

ศาสนาพุทธกับประเทศญี่ปุ่นในปัจจุบัน

ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศญี่ปุ่น ณ ปัจจุบันก้าวล้ำเป็นอย่างมาก ขึ้นแท่นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจ ทำให้การแข่งขันในระดับสูง แม้แต่ประชาชนในประเทศเอง ก็มีการแข่งขันในระดับสูง เพราะฉะนั้นเพื่อเอาตัวรอด จึงทำให้ประชาชนใช้ชีวิตในทุก ๆ วันด้วยความเร่งรีบ สิ่งที่ตามมาก็คือ ความเครียดสะสมจนกระทั่งก่อให้เกิดปัญหาทางด้านสุขภาพจิต เป็นโรคประสาทต่าง ๆ นานา อีกทั้งพบว่ามีสถิติการฆ่าตัวตายสูงมาก และสิ่งหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเครียดได้ ก็คือการปฏิบัติตนตามหลักศาสนา โดยนิกายเซนเป็นนิกายที่ได้รับความนิยมมากที่สุด แต่ถึงกระนั้น ก็มีการสร้างลัทธิใหม่ ๆ ขึ้นมา แต่ในขณะเดียวกันคนญี่ปุ่นอีกฝ่ายหนึ่ง ไม่เลือกที่จะนับถือศาสนาใดเลย ยึดความเชื่อของตัวเอง ที่ผนวกรวมเข้ากับการปฏิบัติตามกฎหมายเป็นหลัก