เกี่ยวกับเรา

จัดทำขึ้นเพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปในแบบต่างๆ เช่นปางพระพุทธรูปที่มีมากกว่า 70 ปาง โดยที่แต่ละปางมีประวัติความเป็นมาที่ไม่ซ้ำกัน  พระพุทธรูปที่สำคัญรวมถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อคนไทยเพราะพระพุทธรูปเปรียบเสมอกับตัวแทนพระพุทธเจ้าที่ผู้คนให้ความเคารพ

 

ซอย เทศบาลบางปู 111 อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ