Category: พระพุทธรูปปางต่างๆ

พระประจําวัน พฤหัสบดี ปางอะไร

ความเชื่อเกี่ยวกับวันเกิด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แปลก ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมไหนก็มีด้วยเหมือนกันหมด แต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดด้วย หากเป็นศาสนาพุทธเราความเชื่อก็คือ พระประจำวัน ที่เราเรียกกันว่า ปางประจำวันเกิด ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแต่ละวัน แต่ละปางนั้นนอกจากจะสวยงาม ยังมีประวัติความเชื่อความเป็นมาที่น่าสนใจด้วย ใครที่เกิดวันพฤหัสบดี คราวนี้ถึงคิวแล้ว มาอ่านเรื่องราวปางประจำวันเกิดของท่านกันดีกว่า ที่มาของปาง พระประจําวัน พฤหัสบดี เราต้องเล่าก่อนว่า ปางแต่ละวันนั้น มีที่มาที่ไปด้วย ประวัติของปางแต่ละวันก็คือ การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง หรือบางทีก็มาเกี่ยวข้องกับท่านโดยอ้อมก็ได้ พอเสร็จเรื่องราวปัญหาตรงนั้น ก็ทำให้ปางที่ท่านได้แสดงกลายเป็นเรื่องราวที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา จนกลายเป็นที่มาของปางประจำวันเกิดทั้ง 7 วันนั่นเอง ปางวันพฤหัสบดี สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ปางประจำวันเกิดของท่านก็คือ ปางสมาธิ รูปลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ จะเป็นพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิ รายละเอียดหากเพ่งลงไปเราจะเห็นการนั่งขัดสมาธิ โดยให้พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์(แข้ง)ขวาทับพระชงฆ์(ซ้าย) อันเป็นท่าที่เรียบง่าย สงบ แต่สามารถทำให้เราอยู่ในอิริยาบถที่สบาย สามารถกำหนดลมหายใจ ตั้งจิตเป็นสมาธิได้อย่างแน่วแน่ยาวนานมาก ความเป็นมาของปาง ปางนี้หากมองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล เล่าว่า ปางสมาธิ ก็คือ ปางตรัสรู้ อธิบายเพิ่มเติม เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นปางนี้ที่ท่านทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่นเอง ตามประวัติบอกว่าปางนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญขึ้น […]

Read More

พระพุทธรูปสมัยสุโขทัย มีลักษณะเด่นอะไรบ้าง ?

‘ศิลปะสุโขทัย’ ถือกำเนิด มาจากแคว้นสุโขทัยได้รับศาสนาพุทธเถรวาทมาจากลังกา โดยศิลปะสุโขทัยได้รับการยกย่องว่าเป็นศิลปะไทยที่มีความงดงามที่สุด อีกทั้งยังมีลักษณะเด่นเป็นของตัวเอง โดยเฉพาะงานศิลปะ ‘พระพุทธรูปสุโขทัย’ อันมีลักษณะเด่นเป็นเอกลักษณ์ จนนักวิชาการทั้งหลายต่างยกย่องว่าเป็นยุคทองของงานประติมากรรมไทย เลยทีเดียว พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ่ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดนี้ สามารถพบเห็นได้ทั่วไปอันเป็นลักษณะของงานศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ มีลักษณะที่เห็นเด่นชัด คือ พระรัศมีเป็นเปลว , พระขนงโก่ง , ขมวดพระเกศาเล็ก , พระโอษฐ์อมยิ้มเพียงเล็กน้อย , พระอังสาใหญ่ , บั้นพระองค์เล็ก นิยมสร้างในท่าปางมาวิชัย ประทับขัดสมาธิราบ ฐานหน้ากระดานเกลี้ยง หมวดกำแพงเพชร พระพักตร์ตอนบนกว้าง , พระหนุเสี้ยม พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดนี้ถูกค้นพบน้อยมาก หมวดพุทธชินราช พระพักตร์ค่อนข้างกลม , พระองค์งอวบอ้วน , นิ้วพระหัตถ์ทั้ง 4 เสมอกัน หมวดนี้มีความเชื่อกันว่า เริ่มสร้างมาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้าลิไท ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 20 หรือหลังกว่านั้น หมวดเบ็ดเตล็ด อีกชื่อหนึ่งเรียกว่าหมวดวัดตะกวน โดยหมวดนี้มีศิลปะแบบเชียงแสนและลังกาเข้ามาผสมเป็นเนื้อเดียวกันอยู่มาก บางชายสังฆาฏิหรือจีวรสั้น , พระนลาฏแคบ หากแต่ฐานมักเป็นแบบสุโขทัย […]

Read More

ประวัติความเป็นมาพระพุทธรูปปางประทานพร

‘พระพุทธรูปปางประทานพร’ เป็นพระพุทธรูปที่มีความเชื่อว่า เป็นพระประจำปีมะแม ลักษณะภายนอกของพระพุทธรูปปางนี้ จะทำท่าห้อยพระหัตถ์เบื้องขวา ทางด้านองค์พระพุทธรูปนั้นปรากฏพบว่า มีทั้งท่านั่งขัดสมาธิ, ยืน และเดิน ในส่วนของท่ายืนของปางประทานพร ก็มีไม่เหมือนกับปางขอฝน ซึ่งปางประทานพรจะทรงห้อยพระหัตถ์ลง หากแต่ถ้าเป็นปางขอฝนจะทรงหงายพระหัตถ์ขึ้น โดยเป็นเครื่องหมายให้รับรู้ว่ากำลังรับน้ำฝนอยู่ อีกทั้งยังมีความแตกต่างกับปางประทานอภัยอีกด้วย โดยพระหัตถ์ข้างที่ทรงผายออก ถ้าเป็นปางประทานพรพระหัตถ์ข้างที่ทรงยกขึ้นจะงอปลายนิ้วลงมาเพียงเล็กน้อย หากแต่ปางประทานอภัยจะมีความแตกต่าง ตรงที่จะตั้งนิ้วขึ้น ไม่ได้มีการงอปลายนิ้วลงเลยแม้แต่น้อย ประวัติพระพุทธรูปปางประทานพร ถือกำเนิดมาตั้งแต่โบราณกาล ประวัติ ปางประทานพรในท่านั่ง ตอนที่พระอานนท์ได้รับการคัดเลือก ให้ทำหน้าที่เป็นพระอุปัฏฐากของพระพุทธเจ้า พระอานนท์ได้ทูลขอพร 8 ประการ จากพระพุทธเจ้า โดยพร 4 ข้อแรก ได้แก่… ไม่ต้องประทานจีวรอันสวยงามให้แก่ท่าน ไม่ต้องประทานบิณฑบาตที่พระองค์ได้มาให้แก่ท่าน ไม่ต้องประทานให้ท่านอยู่คันธกุฏิเดียวกับพระพุทธเจ้า ไม่พาท่านไปในที่นิมนต์ และพร 4 ข้อหลัง ได้แก่… ขอให้พระพุทธเจ้าไปในนิมนต์ที่ท่านรับไว้ ถ้าท่านนำพุทธบริษัทมาขอให้ได้เข้าเฝ้าทันที ถ้ามีความสงสัยขอให้ถามได้ทันที ถ้าพระพุทธเจ้าทรงไปแสดงธรรมที่ไหน ถ้าพระอานนท์ไม่ได้ฟัง ขอให้แสดงแก่ท่านอีกครั้งหนึ่ง พระพุทธเจ้าจึงได้ประทานพรทั้ง 8 ประการ ให้แก่พระอานนท์ ประวัติ ปางประทานพรในท่ายืน มีเรื่องเล่าว่า […]

Read More