พระประจําวัน พฤหัสบดี ปางอะไร

ความเชื่อเกี่ยวกับวันเกิด ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แปลก ไม่ว่าจะเป็นอารยธรรมไหนก็มีด้วยเหมือนกันหมด แต่อาจจะแตกต่างกันในรายละเอียดด้วย หากเป็นศาสนาพุทธเราความเชื่อก็คือ พระประจำวัน ที่เราเรียกกันว่า ปางประจำวันเกิด ซึ่งก็จะแตกต่างกันไปแต่ละวัน แต่ละปางนั้นนอกจากจะสวยงาม ยังมีประวัติความเชื่อความเป็นมาที่น่าสนใจด้วย ใครที่เกิดวันพฤหัสบดี คราวนี้ถึงคิวแล้ว มาอ่านเรื่องราวปางประจำวันเกิดของท่านกันดีกว่า

ที่มาของปาง พระประจําวัน พฤหัสบดี

เราต้องเล่าก่อนว่า ปางแต่ละวันนั้น มีที่มาที่ไปด้วย ประวัติของปางแต่ละวันก็คือ การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตัวท่านเอง หรือบางทีก็มาเกี่ยวข้องกับท่านโดยอ้อมก็ได้ พอเสร็จเรื่องราวปัญหาตรงนั้น ก็ทำให้ปางที่ท่านได้แสดงกลายเป็นเรื่องราวที่ประชาชนเลื่อมใสศรัทธา จนกลายเป็นที่มาของปางประจำวันเกิดทั้ง 7 วันนั่นเอง

พระพฤหัสบดี

ปางวันพฤหัสบดี

สำหรับคนเกิดวันพฤหัสบดี ปางประจำวันเกิดของท่านก็คือ ปางสมาธิ รูปลักษณ์ที่เห็นได้ชัดเลยก็คือ จะเป็นพระพุทธเจ้ากำลังนั่งสมาธิ รายละเอียดหากเพ่งลงไปเราจะเห็นการนั่งขัดสมาธิ โดยให้พระหัตถ์ทั้งสองวางหงายซ้อนกันบนพระเพลา(ตัก) พระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้าย พระชงฆ์(แข้ง)ขวาทับพระชงฆ์(ซ้าย) อันเป็นท่าที่เรียบง่าย สงบ แต่สามารถทำให้เราอยู่ในอิริยาบถที่สบาย สามารถกำหนดลมหายใจ ตั้งจิตเป็นสมาธิได้อย่างแน่วแน่ยาวนานมาก

ความเป็นมาของปาง

ปางนี้หากมองย้อนกลับไปในสมัยพุทธกาล เล่าว่า ปางสมาธิ ก็คือ ปางตรัสรู้ อธิบายเพิ่มเติม เป็นปางที่พระพุทธเจ้าทรงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมโพธิญาณ รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นปางนี้ที่ท่านทรงประทับขัดสมาธิบนบัลลังก์หญ้าคาใต้ต้นมหาโพธิ์ ใกล้ฝั่งแม่น้ำเนรัญชรานั่นเอง ตามประวัติบอกว่าปางนี้เกิดขึ้นเมื่อวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 หรือวันวิสาขบูชา โดยความหมายของปางสมาธิอันนี้ เป็นไว้เพื่อให้พุทธบริษัท 4 ได้ระลึกถึงการตั้งจิตเป็นสมาธิ กำหนดลมหายใจ กำหนดจิตเป็นสมาธิไม่ฟุ้งซ่านเกินไป พอกำหนดจิตเป็นสมาธิก็จะทำให้เรามุ่งไปทำความดี เว้นความชั่ว ทำจิตใจให้ผ่องใส ไม่พาจิตใจของตัวเองไปกับกิเลสจนทำให้จิตใจตกต่ำลงด้วย

พระปางพฤหัสบดี

บทสวด

ไม่เพียงแค่การบูชาเท่านั้น หากใครที่เกิดวันพฤหัสบดี แล้วอยากจะบูชา นอกจากจะเช่า บูชาพระพุทธรูปปางสมาธิกันแล้ว เราแนะนำว่า ควรสวดบูชาอีกด้วยจะดีอาจจะทำทุกวัน หรือทำเฉพาะวันพฤหัสบดี ก็ได้เหมือนกัน บทสวดที่เราแนะนำให้ท่องตามนี้

ปูเรนตัมโพธิสัมภาเร นิพพัตตัง วัฏฏะชาติยัง ยัสสะ เตเชนะ ทาวัคคิ มะหาสัตตัง วิวัชชะยิ เถรัสสะ สารีปุตตัสสะ โลกะนาเถนะ ภาสิตัง กัปปัฏฐายิ มะหาเตชัง ปะริตตันตัมภะณามะ เห

ตามตำราบอกว่า สวดวันละ 19 จบจะดีมาก แต่เราแนะนำว่ามือใหม่ วันละจบ ก็ถือว่าดีมากแล้ว

อีกหนึ่งบทสวดมนต์ของคนเกิดวันพฤหัสบดี บูชาต่อปางนี้ก็คือ

อัตถิโลเก สีละคุโณ สัจจังโสเจยยะ นุททะยา เตนะ สัจเจนะ กาหามิ สัจจะกิริยะมะนุตตะรัง อาวัชชิตวา ธัมมัพะลัง สะริตวา ปุพพะเก ชิเน สัจจะพะละมะสายะ สัจจะกริริยะมะกาสะหัง สันติ ปักขา อะปัตตะนา สันติ ปาทา อะวัญจะนา มาตาปิตา จะนิกขันตา ชาตะเวทะ ปฏิกกะมะ สะหะ สัจเจกะเต มัยหัง มะหาปัชชะลิโต สิขี วัชเชสิ โสฬะสะ กะรีสานิ อุทะกัง ปัตวา ยะถา สิขี สัจเจนะ เม สะโม นัตถิ เอสา เม สัจจะปาระมีติ

สวดวันละ 19 จบเหมือนกัน ใครสนใจก็เชิญได้นะ